Vindkraftgruppen

Vindkraftsgruppen
Tidigt konstaterade byfolket att det är viktigt att agera tidigt, strategiskt och att byarna står enade. Det är lätt att exploatörer skapar splittring och osämja i bygder. Vid det andra mötet i november utsågs därför representanter från de närmast berörda byarna för att bilda en arbetsgrupp som sätter sig in i ärendet på djupet. Byarna representeras så här i den nu så kallade Vindkraftgruppen:

  • Ollsta: Rikard Eriksson och Jan Lindbeck
  • Högarna: Lennart Nilsson och Elin Andersson
  • Fagerland: Stefan Persson och Sven Erik Larsson
  • Stocklunda: Per-Holger Larsson och Mona Nyström
  • Storhögen: Erik Pehrsson, Sylvia Nyström och Mats Lindström
  • Nyby: Per Ericsson

Gruppens uppdrag har varit att utarbeta ett förslag till ett gemensamt ställningstagande från bygden, och i februari 2012 redovisade gruppen sitt eniga NEJ till den planerade exploateringen. 

Ställningstagande och motivering

Besser als eine handtasche sind grtel oder taschen, die sie klicken direkt am krper tragen knnen.