Samrådsyttranden från bygden

Inför en tillståndsansökan för vindkraft ska exploatören ha samråd med berörda, kommunen och med tillståndsmyndighet. SSVAB höll samrådsmöten i Storhögen i maj 2011 och i oktober 2011. Därefter lämnade Storhögens IF och Samhällskooperativet Turbon in ett varsitt samrådsyttrande.

Samrådsyttrande från Turbon, 30 oktober 2011

Samrådsyttrande från Storhögens IF, 14 november 2011

Different expert assignment writers academic essay writing teams for different universities of australia.