Telestugan

Under årens lopp har ett stort antal kurser och utbildningar bedrivits i samarbete med olika studieförbund och andra aktörer. Den största utbildningssatsningen i BYSSBONs egen regi var den datautbildning som föddes ur civilminister Inger Davidssons besök i Högarna hösten 1993. Telestugan i Högarna bildades och hade som mest 8 anställda.

Under årens lopp har arbetet i BYSSBON genererat ett antal arbetstillfällen i bygden, vilket är ett av de viktigaste målen med samhallskooperativets verksamhet. Anledningen till att vi kallas samhällskooperativ är en önskan att synliggöra att vi är beredda att arbeta för bevarande/utveckling av alla samhällssektorer i vår bygd.

Arbetstillfällen skapades för snickare och entreprenörer under byggandet av de tre enfamiljshusen och Brännagården. Lärartjänster, skolköks- vaktmästar- och städtjänst räddades i och med att vi lyckades bevara skolan. Datautbildningen gav arbetstillfällen, och i förlängningen genererades arbetstillfällen genom Telestugan. 10 anställda arbetade på Brännagården. Affären hade en person anställd osv. Det kanske inte är en överväldigande mängd arbetstillfällen, men oerhört viktiga i en liten ort med långa pendlingsavstånd.

So, https://pro-academic-writers.com/ less benefits are unavoidable and certain, group b members are more loyal and effective workers.