Högarna skola

*Skolnedläggningen

2003 skedde det som inte skulle få ske. Efter en lång och uppslitande kamp mot Östersunds kommun stängdes Högarna skola och förskola med en enda rösts övervikt.

2004 bildades samhällskooperativet TURBON för att söka friskola. Alla ansökningar avslogs eftersom Skolverket menade att elevunderlaget var för litet. Barnen från byarna kom att gå i tre olika skolor och det medförde att de nästan aldrig träffades fast de bodde i samma bygd. Så kan ingen byutveckling fortsätta och därför startade TURBON Humlans förskola och fritids.


Subject navigate right here psychology rating 0 no votes yet socialtags behavioural sciences behavior science psychology social psychology world wide web ethology tags social psychology printer friendly text automatically extracted from attachment below.