Bakastugu

Bakstuga fanns i många av byns gårdar, men ofta var skorstenarna raserade eller dåliga. I slutet av 1980-talet fanns det inte många byinvånare som kunde baka tunnbröd, hantverket höll på att glömmas bort. Kanske skulle vi ta och bygga oss en ny och väl fungerade bakstuga och komma i gång med stutbakandet igen.

Efter samråd med Björn Kämpe vid lantbruksnämnden i Östersund, hjälpte han oss att lista byns problem och möjligheter, vad som behövde göras, vilka som skulle göra det och vad det kunde kosta. Han erbjöd sig också att undersöka hos kommunen och länsstyrelsen om de tre instanserna tillsammans kunde gå in med projektpengar till BYSSBONs prioriterade arbete med bakstuga, väg ner till Halasjön, husbygge och projektadministration.

Svaret blev positivt och lantbruksnämnden beviljade 200 000 kronor till bygge av bakstuga, kommunen 200 000 kronor till vägbygge och inköp av 4 kanoter och 2 båtar till Halasjön. Länsstyrelsen, slutligen, beviljade 200 000 kronor till en projektsekreterartjänst, vilket behövdes under de första, hektiska åren av utvecklingsarbete i BYSSBON.

Bakstugan byggdes med ideella krafter. Kvinnor från byarna turades om att bjuda på mat, för att arbetarna inte skulle behöva åka åt olika håll för att äta. Alla samlades i lärarbostaden, där det åts, skämtades och skrattades. Måltiderna blev en viktig social funktion, där man samlade kraft och idéer för det vidare arbetet.
Kostnaden för bygget blev totalt 240 000 kronor. 40 000 kronor samlade byborna själva ihop.

De två ugnarna, som köptes in från ett företag i Lien, Hammarstrand, var av en ny sort. Materialet är plåt med sandfyllning. Därför är de mycket lättare än traditionella murade ugnar. Bakutrymmet är klätt med eldfast tegel enligt gammal modell.

Bakstugan invigdes i augusti 1990 av Margareta Winberg, riksdagskvinna från Jämtlands län, sedermera jordbruksminister. Istället för att klippa av invigningsbandet, i de jamtländska färgerna grönt, vitt och blått, fick hon använda en jaktkniv. De första åren användes bakstugan flitigt. En period var den uthyrd till ett företag.

Bakstugan ligger på samma tomt som Gamla skolan, och 2005 beslutade BYSSBON att Hembygdsföreningen, som visat intresse för att överta bakstugan, fick göra det.

Vill du baka kostar det 200 kr per ugn och dag. Har du glömt hur man gjorde kan du få coachning eller gå en kurs.
Kontakta i så fall Maj Hemmingsson, 41014.