Byssbon ek för

Byssbons logga

Samhällskooperativet BYSSBON är en ekonomisk förening i byarna Högarna, Korsmyrbränna, Fagerland och Ollsta och bildades 1987. Byarna ligger i Östersunds kommun, 5 mil norr om centrum. Byssbon betyder byborna på jämtska.

Ändamålet med BYSSBON är att underlätta för människor att bo kvar och för inflyttare att flytta till våra byar och under årens lopp har BYSSBON hunnit uträtta en hel del och har genererat ett antal arbetstillfällen i bygden.

1989 byggdes tre Byssbohus i Högarna och Fagerland. 1990 var bakstugan och skjutbanan klara. 1994 var äldreboendet Brännagården inflyttningsklart. Där arbetar nu 11 personer.

Många kurser och utbildningar har bedrivits i samarbete med olika studieförbund och andra aktörer. Den största utbildningssatsningen i egen regi var den datautbildning som föddes ur civilminister Inger Davidssons besök i Högarna 1993. Telestugan i Högarna som fanns mellan 1994 och 2000 hade som mest 8 anställda.

1990 höll Högarna på att bli utan affär när ägaren blev sjuk. BYSSBON drev affären under några år men tvingades till slut att stänga 1999.

2003 stängdes Högarna skola och förskola efter en uppslitande kamp med Östersunds kommun. Ett nytt kooperativ, Turbon, bildades 2004 och driver nu Humlans förskola och fritids i skolans lokaler.

BYSSBON räknas som ett gott exempel för kampen och viljan att bevara landsbygden. Människor från hela Sverige och från nästan hela världen har besökt våra byar. Artiklar, uppsatser och t o m en doktorsavhandling har skrivits om BYSSBON.

Trots att mer än 20 år har gått sedan starten ses BYSSBONs arbete och anda fortfarande som något specifikt och ”märkvärdigt”. Människor förundras över att så få kan uträtta så mycket och över hur vi kan hålla så sams. De svar vi gav i början är fortfarande sanna. Vi arbetar med de viktiga frågorna och har inte tid att strida med varandra om principer, prestige eller partipolitik. Vi vet att kulturen är grunden som förenar och stärker oss. Nu i vår samlas byssbon till ett Bygdeting för att tillsammans bestämma vad vi nu ska satsa på.

”Att samlas och ha roligt svetsar dem samman och gemenskapen föder nya stordåd”, säger berättaren i filmen ”Ingenting är omöjligt” som skildrar BYSSBONs tillkomst och första år. Vi hoppas få möjlighet att göra en fortsättning på filmen där vi kan visa hur utvecklingsarbetet förändras med tiden. Att det består av både himmelska höjder och hemska avgrunder och att det alltid kommer bakslag hur framgångsrik man än är utåt.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter till andra utvecklingsgrupper, så att de inte ger upp vare sig vid den första eller andra avgrunden. Det är också viktigt för oss själva att kunna se oss ”utifrån” för att förstå om vi måste korrigera färdriktningen.

BYSSBONs styrelse idag: Karin Andersson ordf, Ann-Christine Andersson, Linda Karlsson, Hans-Erik Hemmingsson och Jessica Larsson.

 

Kontaktperson:
Ann-Margret Ahlin 0642-311700
ann-margret.ahlin@byssbon.se

Progressives wanted to regain the power that an exotic read had slipped from the hands of the people into those of the interests.