Samhällskooperativet (nya) Byssbon, fd. Turbon

Samhällskooperativet Turbon har bytt namn och övertagit namnet Byssbon. Föreningen tillhandahåller glesbygdsservice i form av barnomsorg, skolbarnomsorg samt tillgängliga lokaler i skolfastigheten. Byssbon arbetar för att utveckla bygden och samarbetet mellan bygdens föreningar, näringsliv och enskilda.

Samhällskooperativet (nya) Byssbon ägnar sig främst följande åt verksamheter:
• Humlans förskola & fritidshem
• Fastighetsägare av f.d. Högarna skola.

Om du har synpunkter eller frågor om hur verksamheten drivs så är Du välkommen att kontakta någon av styrelseledamöterna.

Styrelse (fr.o.m oktober 2012)

Sofia Norberg, ordförande
Janna Hjort, kassör
Ninni Skyttner, sekreterare
Mariana Sundin
Tommy Salomonsson
Hanna Grönlund-Pålsson
Rikard Eriksson

 

Bli medlem
Medlemmar i nya Byssbon (fd. Turbon) får insyn och påverkansmöjligheter på föreningens mål, organisation och styrelsens ansvarsfrihet vid årsstämma och andra stämmor insyn. Föreningen (nya) Byssbon är öppen för alla, samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Medlemsavgift 200 kr första året och sedan 100 kr/år. Betala på bankgiro 5781-3685, skriv ”medlemsavgift” och ditt namn.

Not many people https://www.goldessayclub.com get to do what they love for a career, and many people who look for the perfect job spend a fortune paying for the degree they think will bring their dreams true.