Högarna Hembygdsförening

Högarna Hembygdsförening bildades 2 februari 1958 med anledning av att fullmäktige i Häggenås beslutat att gamla skolhuset i Högarna utan vederlag skulle överlämnas som gåva till förening som bildades för fastighetens förvaltning. Högarna och Korsmyrbränna byamän tackade och tog emot.
Till styrelse valdes Ingemar Nilsson ordf, Sten Winterqvist sekr, Artur Nyqvist, Hilding Jonsson och Ivar Aronsson. Suppleanter: Severin Erkebo, Erik Hemmingsson, Karl Andersson, Haldo Olsén och Hjalmar Höglund.
Det första protokollets sista paragraf lyder sålunda: På förslag av Viktor Olofsson, bestlutades att offentlig dans t. v. ej skulle komma ifråga i lokalen.
Nu har t.v. passerats och många är de danssteg som tagits på Gammalskolas trägolv. Men det gick inte att bara sätta i gång att dansa.

1964 var skolan i så dåligt skick att styrelsen beslöt ansöka hos Lits kommunalnämnd om befrielse från att hålla den gamla skolan som samlingslokal. Man hade förgäves sökt bidrag till reparationer och nu ville man sälja huset. Inget hände förrän 1986 då en renoveringsplan i 5 etapper upprättades.

Många är turerna med framgångar, bakslag, mycket ideellt arbete, lotterier och insamlingar för att renovera skolhuset från det brandövningsobjekt det var till den trivsamma samlingslokal som nu används av både stora och små.

Högarna Hembygdsförening har aldrig samlat på gamla saker utan är en förening i tiden.
Stormöten, sammanträden, kalas av alla de slag, pubaftnar, adventskaffe och barndop har samlat byborna. På tomten utanför har ungdomarna med hjälp av föräldrar ställt i ordning en häftig Dirt Jump-bana.

Nuvarande styrelse: Evy Johansson, ordf, Maj Hemmingsson, Susanne Larsson, Birgitta Erkebo, Britt-Inger Sundin, Inga-Lill Karlsson, Mariana Sundin och Ann-Margret Ahlin.

Munich, frankfurt, and other large cities in central and southern germany wie schreibe ich eine bachelorarbeit are easily accessible by comfortable intercity rail-link.